Τελευταία ενημέρωση: 21/10/2020

Στο SEOCopywriting.agency σεβόμαστε και δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Η πολιτική απορρήτου μας είναι σύμφωνη με τις τρέχουσες παγκόσμιες αρχές και πρότυπα σχετικά με το χειρισμό προσωπικών πληροφοριών-την επιλογή της χρήσης δεδομένων, την πρόσβαση και ακεραιότητα δεδομένων, την ασφάλεια, την περεταίρω μεταφορά και επιβολή/επιτήρηση.

Ως μέρος της πολιτικής απορρήτου μας και πολιτικής cookies θα λάβουμε προσωπικά δεδομένα για εσάς, όπως το όνομα και τη διεύθυνση σας, κάθε φορά που συμπληρώνετε μια ηλεκτρονική φόρμα. Για παράδειγμα, θα λάβουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε λόγο. Ενδέχεται επίσης να λάβουμε ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα, αν τα προσφέρετε αυτοβούλως κατά τη συμπλήρωση μιας ηλεκτρονικής φόρμας. Αν προσφέρετε αυτοβούλως τέτοιες πληροφορίες, θα συνενείτε στην επεξεργασία τους από εμάς για την απάντηση του αιτήματος σας. 

Μπορούμε ακόμη να παρακολουθούμε το πώς χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Αυτό μπορεί να σημαίνει το πόσες φορές την επισκέπτεστε, ποιες σελίδες επισκέπτεστε, τα δεδομένα κίνησης και τοποθεσίας και το όνομα τομέα προέλευσης του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου ενός χρήστη. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να δημιουργήσουμε ένα προφίλ των χρηστών μας. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα θα είναι αθροιστικά ή στατιστικά, πράγμα που σημαίνει ότι δε θα είμαστε σε θέση να σας ταυτίσουμε προσωπικά. Δείτε παρακάτω την ενότητα “Χρήση των cookies”.

Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς που περιγράφονται στην ειδοποίηση προστασίας δεδομένων που σας δόθηκε κατά τη λήψη των δεδομένων σας. Αυτοί οι σκοποί περιλαμβάνουν:

 • για να μας βοηθήσετε να αναγνωρίσουμε εσάς και τυχόν λογαριασμούς που έχετε 
 • για διαχείριση
 • για στατιστική ανάλυση
 • για προφίλ πελατών και ανάλυση των αγοραστικών σας προτιμήσεων
 • για marketing – δείτε “Marketing και εξαίρεση” παρακάτω
 • για πρόληψη και εντοπισμός απάτης
 • για προσαρμογή αυτής της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της σύμφωνα με τις ιδιαίτερες προτιμήσεις σας
 • για βελτίωση των υπηρεσιών μας

Marketing και εξαίρεση

Εάν μας ζητήσετε να μην το πράξουμε, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email, τηλεφώνου, SMS, μηνύματος κειμένου /εικόνας / βίντεο, φαξ, email) για οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Εάν προτιμάτε να μην λαμβάνετε περαιτέρω μηνύματα marketing από εμάς, μπορείτε να εξαιρεθείτε ανά πάσα στιγμή. Δείτε περισσότερα παρακάτω στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας».

Κοινή χρήση των δεδομένων σας με Τρίτους

Δεν θα πουλήσουμε ποτέ τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους. Δεν ανταλλάσσουμε, κοινοποιούμε ή μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, εκτός από τις ακόλουθες ιδιαίτερες περιπτώσεις:

 • Μπορούμε να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τις μητρικές,, θυγατρικές και συνεργατικές εταιρείες μας. 
 • Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, για να επιτρέψουμε σε αυτούς να παρέχουν υπηρεσίες που μας βοηθούν με τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν παροχή βοήθειας για το marketing, υποστήριξη πελατών, αναλύσεις δεδομένων, διαφήμιση των προϊόντων/προσφερόμενων υπηρεσιών μας ή παροχή , διατηρώντας και βελτιώνοντας τις δυνατότητες και τη λειτουργικότητα των Προσφορών, μεταξύ άλλων. Για παράδειγμα, ενδέχεται να παρέχουμε προσωπικά δεδομένα στους παρόχους υπηρεσιών μας για απευθείας emails των newsletters μας ή ενημερώσεις των προϊόντων / προσφερόμενων υπηρεσιών μας.
 • Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν πιστεύουμε, καλή τη πίστει, ότι η πρόσβαση, η χρήση, η διατήρηση ή η αποκάλυψη τέτοιων δεδομένων είναι εύλογα απαραίτητη για (α) ικανοποίηση οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου, κανονισμού, νομικής διαδικασίας ή εκτελεστού κυβερνητικού αιτήματος, (β) επιβολή Συμφωνίας Πελάτη, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης πιθανών παραβιάσεών της, ή (γ) προστασία από επικείμενη βλάβη στα δικαιώματα, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειάς μας, ή αυτή των χρηστών μας ή του κοινού, όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.
 • Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών μας και των κρατικών φορέων) για τον εντοπισμό, την πρόληψη ή την αντιμετώπιση απάτης ή ασφάλειας ή τεχνικών ζητημάτων.
 • Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες που σας προσφέρουν μια υπηρεσία μαζί με εμάς, για παράδειγμα όταν εκτελείτε μια διασταυρούμενη προώθηση.
 • Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε ή / και να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν εμπλακούμε σε συγχώνευση, εξαγορά, πτώχευση ή οποιαδήποτε μορφή πώλησης ορισμένων ή όλων των περιουσιακών στοιχείων μας, και
 • Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, εάν έχουμε τη συγκατάθεσή σας να το πράξουμε.
 • Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε συγκεντρωτικά ή ανώνυμα δεδομένα σε τρίτους για άλλους σκοπούς. Τέτοια δεδομένα δεν σας προσδιορίζουν μεμονωμένα, αλλά μπορεί να περιλαμβάνουν τη χρήση, την προβολή και τα τεχνικά δεδομένα, όπως τους τύπους Προσφορών που χρησιμοποιούν οι πελάτες και οι χρήστες μας γενικά, τις ρυθμίσεις των υπολογιστών τους και τις μετρήσεις απόδοσης που σχετίζονται με τη χρήση των προσφορών που συλλέξαμε μέσω της τεχνολογίας μας . Εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία να αντιμετωπίσουμε τέτοια δεδομένα ως προσωπικά δεδομένα, τότε θα τα αποκαλύψουμε μόνο όπως περιγράφεται παραπάνω. Διαφορετικά, ενδέχεται να αποκαλύψουμε τέτοια δεδομένα για οποιονδήποτε λόγο.

Διατηρώντας τα δεδομένα σας ασφαλή

Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη.

Εφαρμόζουμε μια ποικιλία μέτρων ασφαλείας για τη διατήρηση της προστασίας των προσωπικών σας στοιχείων, όταν αποκτάτε πρόσβαση σε αυτά. Δεν πουλάμε, ανταλλάσσουμε ή με άλλο τρόπο μεταβιβάζουμε σε τρίτους τα προσωπικά σας στοιχεία. Αυτό δεν περιλαμβάνει αξιόπιστα τρίτα μέρη που μας βοηθούν στη λειτουργία της Ιστοσελίδας μας, στη διαχείριση της επιχείρησής μας ή στην εξυπηρέτησή σας, αρκεί αυτά τα μέρη να συμφωνήσουν να διατηρήσουν αυτές τις πληροφορίες εμπιστευτικές. Μπορούμε επίσης να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας όταν πιστεύουμε ότι η γνωστοποίηση τους είναι κατάλληλη για συμμόρφωση με το νόμο, τον κανονισμό ή το νομικό αίτημα: να επιβάλουμε τις πολιτικές της ιστοσελίδας μας ή να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια των δικών μας ή άλλων, ή να εντοπίσουμε, να αποτρέψουμε ή να αντιμετωπίσουμε με άλλον τρόπο απάτη, ασφάλεια ή τεχνικά ζητήματα. Εντούτοις, μη προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες επισκεπτών μπορεί να παρέχονται σε άλλα μέρη για εμπορία ή άλλες χρήσεις. Ενδέχεται να προβούμε σε συγχώνευση, απόκτηση, πτώχευση, διάλυση, αναδιοργάνωση ή παρόμοια συναλλαγή ή διαδικασία που περιλαμβάνει τη μεταφορά των πληροφοριών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική.

Μολονότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων, αναγνωρίζετε ότι η χρήση του Διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής και για αυτόν τον λόγο δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια ή την ακεραιότητα οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων που μεταφέρονται από εσάς ή σε εσάς μέσω του Διαδικτύου.

Πληροφορίες για άλλα άτομα

Εάν μας δώσετε πληροφορίες για λογαριασμό κάποιου άλλου, επιβεβαιώνετε ότι το άλλο άτομο σας έχει ορίσει να ενεργήσετε για λογαριασμό του και έχει συμφωνήσει ότι μπορείτε:

 • να δώσετε τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων
 • να λάβετε εκ μέρους του τυχόν ειδοποιήσεις προστασίας δεδομένων

Τα στοιχεία ελέγχου και οι επιλογές σας

Εξαίρεση

Ενδέχεται να σας παρέχουμε την ευκαιρία να “εξαιρεθείτε” από τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένους σκοπούς, όταν ζητάμε αυτά τα δεδομένα. Εάν αποφασίσετε να εξαιρεθείτε, ενδέχεται να μην μπορούμε να παρέχουμε ορισμένες δυνατότητες της ιστοσελίδας μας σε εσάς.

Προτιμήσεις επικοινωνίας

Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε το newsletter και τις διαφημιστικές μας ανακοινώσεις, μπορείτε να εξαιρεθείτε από την αποστολή τους, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε τέτοιες επικοινωνίες ή στην Ιστοσελίδα. Λάβετε υπόψη, ωστόσο, ότι οι πελάτες δεν μπορούν να εξαιρεθούν από τη λήψη email συναλλαγών που σχετίζονται με τον λογαριασμό τους μαζί μας.

Αποκλεισμός Cookies

Μπορείτε να αφαιρέσετε ή να αποκλείσετε ορισμένα cookies χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, αλλά οι Προσφορές ενδέχεται να σταματήσουν να λειτουργούν σωστά εάν το κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies του SEO Copywriting.agency. Λάβετε υπόψη, ωστόσο, ότι ενδέχεται να μην μπορείτε να αποκλείσετε ορισμένα cookies που σχετίζονται με την υπηρεσία.

Πώς αντιμετωπίζουμε το“ Do Not Track” (DNT)

Το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Web μπορεί να έχει μια ρύθμιση “Do not track”, η οποία, όταν είναι ενεργοποιημένη, κατευθύνει το πρόγραμμα περιήγησής σας να στέλνει ένα πεδίο κεφαλίδας HTTP, ώστε να μην παρακολουθείται η δραστηριότητα σας σε κάθε ιστότοπο που επισκέπτεστε. Προς το παρόν, η ιστοσελίδα δεν ανταποκρίνεται σε αυτόν τον τύπο σήματος.

Πρόσβαση και ενημέρωση των προσωπικών σας δεδομένων

Όταν χρησιμοποιείτε τις Προσφορές, καταβάλλουμε καλή τη πίστει προσπάθειες, για να σας παρέχουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν αιτήματός σας, και είτε σας παρέχουμε τα μέσα για τη διόρθωση αυτών των δεδομένων, εάν είναι ανακριβή, είτε για τη διαγραφή τους κατόπιν αιτήματός σας και διαφορετικά αν δεν απαιτείται να διατηρηθεί από το νόμο ή για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, να ελέγξετε, να διορθώσετε, να ενημερώσετε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα δεδομένα σας ανά πάσα στιγμή. Για να το κάνετε αυτό, επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] με το όνομά σας και τα δεδομένα που ζητήθηκαν για πρόσβαση, διόρθωση ή κατάργηση. Μπορεί να απορρίψουμε την επεξεργασία αιτημάτων που είναι επαναλαμβανόμενα ή συστηματικά, απαιτούν δυσανάλογη τεχνική προσπάθεια (για παράδειγμα, αιτήματα σχετικά με δεδομένα που βρίσκονται σε εφεδρικές ταινίες), που θέτουν σε κίνδυνο το απόρρητο των άλλων, που είναι εξαιρετικά μη εφαρμόσιμα ή για τα οποία η πρόσβαση δεν απαιτείται διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση όπου παρέχουμε πρόσβαση και διόρθωση δεδομένων, παρέχουμε αυτήν την υπηρεσία δωρεάν, εκτός εάν κάτι τέτοιο θα απαιτούσε δυσανάλογη προσπάθεια.

Ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας όπως απαιτείται για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας μας, τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις ή την επίλυση διαφορών.

Τα Δικαιώματά σας βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ)

Μπορείτε να ασκήσετε ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από το SEO Copywriting.agency. Συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα να κάνετε τα εξής:

 • Ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας όταν την έχετε δώσει προηγουμένως στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.
 • Διαφωνήσετε στην επεξεργασία των δεδομένων σας. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται σε νομική βάση εκτός από τη συγκατάθεση.
 • Αποκτήστε πρόσβαση στα δεδομένα σας. Έχετε το δικαίωμα να μάθετε εάν τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς, να λάβετε γνωστοποίηση σχετικά με ορισμένες πτυχές της επεξεργασίας και να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων που υποβάλλονται προς επεξεργασία.
 • Επαληθεύστε και να ζητήσετε διόρθωση. Έχετε το δικαίωμα να επαληθεύσετε την ακρίβεια των δεδομένων σας και να ζητήσετε να ενημερωθούν ή να διορθωθούν.
 • Περιορίστε την επεξεργασία των δεδομένων σας. Έχετε το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας. Σε αυτήν την περίπτωση, το SEOCopywriting.agency δεν θα επεξεργαστεί τα δεδομένα σας για κανένα άλλο σκοπό εκτός από την αποθήκευσή τους.
 • Διαγράψτε ή αφαιρέσετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Έχετε το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να λάβετε τη διαγραφή των δεδομένων σας από το SEO Copywriting.agency.
 • Λάβετε τα δεδομένα σας και να τα μεταφέρετε τα σε άλλο ελεγκτή. Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή και, εάν είναι τεχνικά εφικτό, να τα διαβιβάσετε σε άλλο ελεγκτή χωρίς κανένα εμπόδιο. Αυτή η διάταξη ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα και ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, σε ένα συμβόλαιο στο οποίο συμμετέχετε ή σε συμβατικές υποχρεώσεις αυτής.
 • Υποβάλετε παράπονο. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε αξίωση ενώπιον μιας αρχής προστασίας δεδομένων

Λεπτομέρειες σχετικά με το δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία

Όπου η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων γίνεται για δημόσιο συμφέρον, κατά την άσκηση επίσημης αρχής που ανήκει στο SEO Copywriting.agency ή για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει το SEO Copywriting.agency, μπορείτε να διαφωνήσετε με αυτήν την επεξεργασία, παρέχοντας ένα λόγο σχετικό με τη δική σας κατάσταση που να δικαιολογεί την ένσταση.

Πρέπει να γνωρίζετε, ωστόσο, ότι, εάν τα Προσωπικά σας Δεδομένα υποβληθούν σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσου marketing, μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή χωρίς να παρέχετε καμία αιτιολόγηση. Για να μάθετε, εάν το SEO Copywriting.agency επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για σκοπούς άμεσου markrting, μπορείτε να ανατρέξετε στις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου.

Πώς να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα

Οποιαδήποτε αιτήματα σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορούν να απευθύνονται στο SEO Copywriting.agency μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο. Αυτά τα αιτήματα μπορούν να ασκηθούν δωρεάν και θα διευθετηθούν από το SEO Copywriting.agency το συντομότερο δυνατό και πάντα μέσα σε ένα μήνα.

Διεθνής μεταφορά δεδομένων

Μπορούμε πότε πότε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες χώρες εκτός της ΕΕ και να τα καταστήσουμε προσβάσιμα στις μητρικές, τις θυγατρικές και συνεργατικές εταιρείες μας καθώς και σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών διεθνώς. Θα προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, όπου και αν υποβληθούν σε επεξεργασία.

Αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου

Ενδέχεται να ενημερώνουμε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου κατά καιρούς δημοσιεύοντας μια νέα έκδοση στο Διαδίκτυο. Θα πρέπει να ελέγχετε κατά διαστήματα αυτή τη σελίδα για να ελέγχετε τυχόν αλλαγές. Εάν πραγματοποιήσουμε σημαντικές αλλαγές, θα σας ειδοποιήσουμε δημοσιεύοντας την αναθεωρημένη Πολιτική Απορρήτου στις Ιστοσελίδες μας. Η συνεχής χρήση των Ιστοσελίδων μας ή / και η συνεχής παροχή Προσωπικών Δεδομένων σε εμάς υπόκειται στους όρους της τότε ισχύουσας Πολιτικής Απορρήτου.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε ερωτήσεις ή θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.